ارسال آثار

ارسال آثار

  • مثل: my-email@gmail.com
  • تلفن ثابت را با ذکر کد شهر خود وارد کنید. مثل: 03433132542
  • مثل: 09121234567
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar.
    فایل ارسالی باید حتما به صورت فشرده شده با پسوند zip یا rar باشد. نهایت حجم قابل آپلود 20 مگابایت می باشد.