درباره ما

نظام سلامت کشور در گذر زمان، دستخوش حوادث زیادی بوده است، که استفاده از این تجارب بی گمان راهنمای خوبی برای تصمیم گیری می باشد.
گنجینه سلامت بستر مناسبی برای گردآوری و تحلیل شواهد گذشتۀ نظام سلامت می باشد.
مجموعه آثار به یادگار مانده از تاریخچه نظام سلامت، در پنج بخش پیشکسوتان، کتب, عکس, فیلم و مکاتبات جمع‌آوری گردیده است.
شما نیز می‌توانید در حصول این امر مهم درجهت نگهداری آثار با حفظ مالکیت معنوی، ما را یاری رسانده و آثار خود را از طریق سامانه به ما ارسال نمایید.