» عکس

» عکس

×
اولین مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت
اولین مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت
اولین مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت
×
اولین مرکز بهداشتی درمانی در طرح PHC
اولین مرکز بهداشتی درمانی در طرح PHC
اولین مرکز بهداشتی درمانی در طرح PHC
×
اولین خانه بهداشت ایران
اولین خانه بهداشت ایران
اولین خانه بهداشت ایران
×
اولین بهورز کشور
اولین بهورز کشور
اولین بهورز کشور
×
گفت‌وگو با اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور
گفت‌وگو با اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور
گفت‌وگو با اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور
×
اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور
اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور
اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور
×
نمونه تابلوی مطب
نمونه تابلوی مطب
نمونه تابلوی مطب
×
عکسی از نمونه اولیه آزمایشگاه‌ها در دوره قاجار
عکسی از نمونه اولیه آزمایشگاه‌ها در دوره قاجار
عکسی از نمونه اولیه آزمایشگاه‌ها در دوره قاجار
×
دكتر خدادودست، دكتر حق‌شناس و دكتر عباسيون
دكتر خدادودست، دكتر حق‌شناس و دكتر عباسيون
دكتر خدادودست، دكتر حق‌شناس و دكتر عباسيون
×
ماکت دانشکده پزشکی اصفهان
ماکت دانشکده پزشکی اصفهان
ماکت دانشکده پزشکی اصفهان
×
زمین‌های هزار جریب
زمین‌های هزار جریب
زمین‌های هزار جریب
×
دانشکده پزشکی اصفهان
دانشکده پزشکی اصفهان
دانشکده پزشکی اصفهان
×
پلیس جنوب
پلیس جنوب
پلیس جنوب
×
تالار آئینه امروز، سالن تشریح دیروز
تالار آئینه امروز، سالن تشریح دیروز
تالار آئینه امروز، سالن تشریح دیروز
×
اولین سالن تشریح اصفهان و نقش دکتر حسین یقینی در احداث آن
اولین سالن تشریح اصفهان و نقش دکتر حسین یقینی در احداث آن
اولین سالن تشریح اصفهان و نقش دکتر حسین یقینی در احداث آن
×
ادغام بهداشت روانی در نظام شبکه
ادغام بهداشت روانی در نظام شبکه
ادغام بهداشت روانی در نظام شبکه
×
نخستین خانه بهداشت عشایری
نخستین خانه بهداشت عشایری
نخستین خانه بهداشت عشایری
×
اولین دوره مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی اولیه
اولین دوره مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی اولیه
اولین دوره مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی اولیه
×
کارگاه CAF در پاکدشت ورامین
کارگاه CAF در پاکدشت ورامین
کارگاه CAF در پاکدشت ورامین
×
افتتاخ برنامه Urban Heart
افتتاخ برنامه Urban Heart
افتتاخ برنامه Urban Heart
×
کارگاه آموزشی HSR
کارگاه آموزشی HSR
کارگاه آموزشی HSR
×
گردهمایی رابطین
گردهمایی رابطین
گردهمایی رابطین
×
اولین آزمون سراسری میزان سنجش اطلاعات بهورزان
اولین آزمون سراسری میزان سنجش اطلاعات بهورزان
اولین آزمون سراسری میزان سنجش اطلاعات بهورزان
×
گردهمایی معاونین بهداشت
گردهمایی معاونین بهداشت
گردهمایی معاونین بهداشت
×
اعتقادات عوام‌گرایانه در دوره قاجار
اعتقادات عوام‌گرایانه در دوره قاجار
اعتقادات عوام‌گرایانه در دوره قاجار
×
کارگاه آموزشی خدمات بهداشتی
کارگاه آموزشی خدمات بهداشتی
کارگاه آموزشی خدمات بهداشتی
×
دکتر سیروس پیله رودی و دکتر ایوب اسپندار
دکتر سیروس پیله رودی و دکتر ایوب اسپندار
دکتر سیروس پیله رودی و دکتر ایوب اسپندار
×
اولين گردهمايی فصلنامه‌ى بهورز
اولين گردهمايی فصلنامه‌ى بهورز
اولين گردهمايی فصلنامه‌ى بهورز
×
داستان ایجاد زیج حیاتی
داستان ایجاد زیج حیاتی
داستان ایجاد زیج حیاتی
×
کارایی زیج حیاتی در برون مرزهای کشور
کارایی زیج حیاتی در برون مرزهای کشور
کارایی زیج حیاتی در برون مرزهای کشور
×
تقدیر از بهورز ایرانی
تقدیر از بهورز ایرانی
تقدیر از بهورز ایرانی
×
پایگاه تحقیقاتی اکنلو، 1342
پایگاه تحقیقاتی اکنلو، 1342
پایگاه تحقیقاتی اکنلو، 1342
×
دواخانه نظامی
دواخانه نظامی
دواخانه نظامی
×
پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341
پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341
پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341
×
دکتر محمد عرب خردمند
دکتر محمد عرب خردمند
دکتر محمد عرب خردمند
×
دكتر كامل شادپور و دكتر سيروس پيله رودی
دكتر كامل شادپور و دكتر سيروس پيله رودی
دكتر كامل شادپور و دكتر سيروس پيله رودی
×
لوازم پزشکی، دوره قاجار
لوازم پزشکی، دوره قاجار
لوازم پزشکی، دوره قاجار
×
مسواک‌های قدیمی
مسواک‌های قدیمی
مسواک‌های قدیمی
×
سیستم آب رسانی در تهران قدیم
سیستم آب رسانی در تهران قدیم
سیستم آب رسانی در تهران قدیم
×
مراسم امضای تفاهم نامه تأسیس انستیتو پاستور
مراسم امضای تفاهم نامه تأسیس انستیتو پاستور
مراسم امضای تفاهم نامه تأسیس انستیتو پاستور
×
دکتر منصورشمسا و دکترمارسل بالتازار، 1342
دکتر منصورشمسا و دکترمارسل بالتازار، 1342
دکتر منصورشمسا و دکترمارسل بالتازار، 1342
×
بازخوانی نقش پزشکان در هشت سال دفاع مقدس
بازخوانی نقش پزشکان در هشت سال دفاع مقدس
بازخوانی نقش پزشکان در هشت سال دفاع مقدس
×
اتاق آموزش پزشکی بهداری تیپ گارد پیاده ارتش
اتاق آموزش پزشکی بهداری تیپ گارد پیاده ارتش
اتاق آموزش پزشکی بهداری تیپ گارد پیاده ارتش
×
آزمایشگاه بیمارستان نجات
آزمایشگاه بیمارستان نجات
آزمایشگاه بیمارستان نجات
×
مریض‌خانه نسوان
مریض‌خانه نسوان
مریض‌خانه نسوان
×
ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا
ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا
ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا
×
داروسازی ایرانیان قدیم در گندی‌شاپور
داروسازی ایرانیان قدیم در گندی‌شاپور
داروسازی ایرانیان قدیم در گندی‌شاپور
×
دندانپزشک مخصوص ناصرالدین شاه
دندانپزشک مخصوص ناصرالدین شاه
دندانپزشک مخصوص ناصرالدین شاه
×
بیماری وبا در ایران در سال ۱۲۸۷ هجری قمری
بیماری وبا در ایران در سال ۱۲۸۷ هجری قمری
بیماری وبا در ایران در سال ۱۲۸۷ هجری قمری
×
معاینه رایگان چشم یک پیرمرد
معاینه رایگان چشم یک پیرمرد
معاینه رایگان چشم یک پیرمرد
×
حجامت در قدیم
حجامت در قدیم
حجامت در قدیم
×
بیماری وبا در ایران در سال ۳۲۴ه.ق
بیماری وبا در ایران در سال  ۳۲۴ه.ق
بیماری وبا در ایران در سال  ۳۲۴ه.ق
×
شیوع بیماری‌های واگیردار درايران
شیوع بیماری‌های واگیردار درايران
شیوع بیماری‌های واگیردار درايران
×
بیمارستان مسیحی
بیمارستان مسیحی
بیمارستان مسیحی
×
بیمارستان در تهران
بیمارستان در تهران
بیمارستان در تهران
×
بیمارستان عیسی بن مریم در اصفهان
بیمارستان عیسی بن مریم در اصفهان
بیمارستان عیسی بن مریم در اصفهان
×
محمد نمازی
محمد نمازی
محمد نمازی
×
بیمارستان بهارلو
بیمارستان بهارلو
بیمارستان بهارلو
×
کارکنان بیمارستان مسیحی اصفهان
کارکنان بیمارستان مسیحی اصفهان
کارکنان بیمارستان مسیحی اصفهان
×
بیمارستان سینا
بیمارستان سینا
بیمارستان سینا
×
بیمارستان نمازی شیراز
بیمارستان نمازی شیراز
بیمارستان نمازی شیراز
×
بیمارستان شهرداری رشت
بیمارستان شهرداری رشت
بیمارستان شهرداری رشت
×
بیمارستان شوروی
بیمارستان شوروی
بیمارستان شوروی
×
تیپ دکترها و پرستاران یک بیمارستان قدیمی
تیپ دکترها و پرستاران یک بیمارستان قدیمی
تیپ دکترها و پرستاران یک بیمارستان قدیمی
×
مریضخانه
مریضخانه
مریضخانه
×
بیمارستان امام خمینی تهران
بیمارستان امام خمینی تهران
بیمارستان امام خمینی تهران
×
بیمارستان دامپزشکی شرق تهران
بیمارستان دامپزشکی شرق تهران
بیمارستان دامپزشکی شرق تهران
×
درمانگاه انگلیسی‌ها
درمانگاه انگلیسی‌ها
درمانگاه انگلیسی‌ها
×
کردستان، 1339
کردستان، 1339
کردستان، 1339
×
سنندج، 1339
سنندج، 1339
سنندج، 1339
×
همدان، 1337
همدان، 1337
همدان، 1337
×
بازدید محققین خارجی از فیلد تحقیقاتی طاعون
بازدید محققین خارجی از فیلد تحقیقاتی طاعون
بازدید محققین خارجی از فیلد تحقیقاتی طاعون
×
محمد حنیفی در کنار قالب کچی، لانه ی روباه
محمد حنیفی در کنار قالب کچی، لانه ی روباه
محمد حنیفی در کنار قالب کچی، لانه ی روباه
×
حضور آفریقایی ها در ماموریت تجسس اپی زئوسی طاعون
حضور آفریقایی ها در ماموریت تجسس اپی زئوسی طاعون
حضور آفریقایی ها در ماموریت تجسس اپی زئوسی طاعون
×
نصب تراریوم
نصب تراریوم
نصب تراریوم
×
دکتر منصور شمسا، دکتر مارسل بالتازار، 1342
دکتر منصور شمسا، دکتر مارسل بالتازار، 1342
دکتر منصور شمسا، دکتر مارسل بالتازار، 1342
×
دکان عطاری در رشت
دکان عطاری در رشت
دکان عطاری در رشت
×
داروخانه دکتر قادری
داروخانه دکتر قادری
داروخانه دکتر قادری
×
داروخانه نسبتا مدرن
داروخانه نسبتا مدرن
داروخانه نسبتا مدرن
×
مریضخانه نسوان (امیراعلم)
مریضخانه نسوان (امیراعلم)
مریضخانه نسوان (امیراعلم)
×
دکتر سوزان مودی و برخی از مؤمنان
دکتر سوزان مودی و برخی از مؤمنان
دکتر سوزان مودی و برخی از مؤمنان
×
دکتر سوزان مودی با بهائیان
دکتر سوزان مودی با بهائیان
دکتر سوزان مودی با بهائیان
×
حکیم نورمحمود
حکیم نورمحمود
حکیم نورمحمود
×
کمیسیون پزشکی در ایران قدیم
کمیسیون پزشکی در ایران قدیم
کمیسیون پزشکی در ایران قدیم
×
پای مصنوعی
پای مصنوعی
پای مصنوعی
×
ریه های آهنی
ریه های آهنی
ریه های آهنی
×
آب رادیواکتیو شفابخش
آب رادیواکتیو شفابخش
آب رادیواکتیو شفابخش
×
چیزی بین صندلی چرخدار و تخت روان، سال 1915
چیزی بین صندلی چرخدار و تخت روان، سال 1915
چیزی بین صندلی چرخدار و تخت روان، سال 1915
×
مدل آناتومی یک زن حامله
مدل آناتومی یک زن حامله
مدل آناتومی یک زن حامله
×
دستگاه شوک قلبی قدیمی
دستگاه شوک قلبی قدیمی
دستگاه شوک قلبی قدیمی
×
ابن سینا
ابن سینا
ابن سینا
×
علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی
علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی
علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی
×
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی
×
دکتر محمد قریب
دکتر محمد قریب
دکتر محمد قریب
×
صندلی زایمان
صندلی زایمان
صندلی زایمان
×
وسیله‌ای عجیب برای فیزیوتراپی
وسیله‌ای عجیب برای فیزیوتراپی
وسیله‌ای عجیب برای فیزیوتراپی
×
وسیله اصلاح کجی ستون مهره ها
وسیله اصلاح کجی ستون مهره ها
وسیله اصلاح کجی ستون مهره ها
×
کلاهخود محافظ برای پرستارانی که در بخش رادیولوژی کار می‌کردند
کلاهخود محافظ برای پرستارانی که در بخش رادیولوژی کار می‌کردند
کلاهخود محافظ برای پرستارانی که در بخش رادیولوژی کار می‌کردند
×
نقشه هوایی کانون طاعون خیز کردستان
نقشه هوایی کانون طاعون خیز کردستان
نقشه هوایی کانون طاعون خیز کردستان
×
آمبولانس بيمارستان نفت مسجد سليمان
آمبولانس بيمارستان نفت مسجد سليمان
آمبولانس بيمارستان نفت مسجد سليمان
×
اتاق اشعه ايكس و داروخانه بيمارستان نفت مسجد سليمان
اتاق اشعه ايكس و داروخانه بيمارستان نفت مسجد سليمان
اتاق اشعه ايكس و داروخانه بيمارستان نفت مسجد سليمان
×
مدرسه سعادت بوشهر
مدرسه سعادت بوشهر
مدرسه سعادت بوشهر
×
گذشته پزشکی در کشورهای غربی
گذشته پزشکی در کشورهای غربی
گذشته پزشکی در کشورهای غربی
×
جراحی،قدیمی
جراحی،قدیمی
جراحی،قدیمی
×
درمان قدیمی نرمی استخوان
درمان قدیمی نرمی استخوان
درمان قدیمی نرمی استخوان
×
مریض خانه در دوره قاجار
مریض خانه در دوره قاجار
مریض خانه در دوره قاجار
×
بدرالزمان یا بدری تیمورتاش
بدرالزمان یا بدری تیمورتاش
بدرالزمان یا بدری تیمورتاش
×
نحوه آموزش پزشکان متخصص اروپا،۱۰۰ سال پیش
نحوه آموزش پزشکان متخصص اروپا،۱۰۰ سال پیش
نحوه آموزش پزشکان متخصص اروپا،۱۰۰ سال پیش
×
دست مصنوعی
دست مصنوعی
دست مصنوعی
×
پیرایشی، بهداشتی ، قاجار
پیرایشی، بهداشتی ، قاجار
پیرایشی، بهداشتی ، قاجار
×
تجهیزات پزشکی، قدیمی
تجهیزات پزشکی، قدیمی
تجهیزات پزشکی، قدیمی
×
انتخاب اولین بهورز زن در چنقرانلو، ارومیه
انتخاب اولین بهورز زن در چنقرانلو، ارومیه
انتخاب اولین بهورز زن در چنقرانلو، ارومیه
×
بيمارستان قديمی نفت در مسجد سليمان
بيمارستان قديمی نفت در مسجد سليمان
بيمارستان قديمی نفت در مسجد سليمان
×
مرحوم دکتر صبار فرمانفرماییان و مرحوم محمد حنیفی
مرحوم دکتر صبار فرمانفرماییان و مرحوم محمد حنیفی
مرحوم دکتر صبار فرمانفرماییان و مرحوم محمد حنیفی
×
سرنگ های شیشه ای با سوزن فلزی
سرنگ های شیشه ای با سوزن فلزی
سرنگ های شیشه ای با سوزن فلزی
×
دکترمارسل بالتازار رئیس اسبق انستیتو پاستور ایران
دکترمارسل بالتازار رئیس اسبق انستیتو پاستور ایران
دکترمارسل بالتازار رئیس اسبق انستیتو پاستور ایران
×
مرحوم میرعظیم قاسمی
مرحوم میرعظیم قاسمی
مرحوم میرعظیم قاسمی
×
سمینارعلمی دانشجویان رشته بهداشت عمومی
سمینارعلمی دانشجویان رشته بهداشت عمومی
سمینارعلمی دانشجویان رشته بهداشت عمومی
×
ملک تاج فیروز(نجم السلطنه)
ملک تاج فیروز(نجم السلطنه)
ملک تاج فیروز(نجم السلطنه)
×
داروخانه ای در تهران
داروخانه ای در تهران
داروخانه ای در تهران
×
کمال الملک در جمع اطبای مشهد
کمال الملک در جمع اطبای مشهد
کمال الملک در جمع اطبای مشهد
×
نمای بيرونی و اتاق جراحی بيمارستان شماره 2 شركت ملی نفت آبادان
نمای بيرونی و اتاق جراحی بيمارستان شماره 2 شركت ملی نفت آبادان
نمای بيرونی و اتاق جراحی بيمارستان شماره 2 شركت ملی نفت آبادان
×
کادر پزشکی بیمارستان نفت مسجد سلیمان
کادر پزشکی بیمارستان نفت مسجد سلیمان
کادر پزشکی بیمارستان نفت مسجد سلیمان
×
اتاق تشخيص و آزمايشگاه بيمارستان نفت مسجد سليمان
اتاق تشخيص و آزمايشگاه بيمارستان نفت مسجد سليمان
اتاق تشخيص و آزمايشگاه بيمارستان نفت مسجد سليمان
×
صف بيماران و بخش داخلی بيمارستان نفت مسجد سليمان
صف بيماران و بخش داخلی بيمارستان نفت مسجد سليمان
صف بيماران و بخش داخلی بيمارستان نفت مسجد سليمان
×
نمای بيرونی بيمارستان‌های نفت مسجد سليمان و نفت شماره یک آبادان
نمای بيرونی بيمارستان‌های نفت مسجد سليمان و نفت شماره یک آبادان
نمای بيرونی بيمارستان‌های نفت مسجد سليمان و نفت شماره یک آبادان
×
بیماران و کادر پرستاری یک درمانگاه صحرایی
بیماران و کادر پرستاری یک درمانگاه صحرایی
بیماران و کادر پرستاری یک درمانگاه صحرایی
×
دکتر یانگ
دکتر یانگ
دکتر یانگ
×
دکترابوالقاسم بختیار و رضا شاه
دکترابوالقاسم بختیار و رضا شاه
دکترابوالقاسم بختیار و رضا شاه
×
ذکریای رازی در حال انجام آزمایشات
ذکریای رازی در حال انجام آزمایشات
ذکریای رازی در حال انجام آزمایشات
×
جناب آقای دکترمافی و جناب آقای دکترآذر به اتفاق شاگردان
جناب آقای دکترمافی و جناب آقای دکترآذر به اتفاق شاگردان
جناب آقای دکترمافی و جناب آقای دکترآذر به اتفاق شاگردان
×
فارغ التحصیلی دکتر ساغری
فارغ التحصیلی دکتر ساغری
فارغ التحصیلی دکتر ساغری
×
دوران سربازی دکتر ساغری
دوران سربازی دکتر ساغری
دوران سربازی دکتر ساغری
×
دکتر محسن ساغری
دکتر محسن ساغری
دکتر محسن ساغری
×
اولین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران
اولین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران
اولین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران
×
دکتر ملچارسکی
دکتر ملچارسکی
دکتر ملچارسکی
×
دکتر هیبنت
دکتر هیبنت
دکتر هیبنت
×
تیم تحقیقاتی انستیتوپاستور
تیم تحقیقاتی انستیتوپاستور
تیم تحقیقاتی انستیتوپاستور
×
پروفسور بالتازار در حال انجام ازمایش بر روی نمونه ها
پروفسور بالتازار در حال انجام ازمایش بر روی نمونه ها
پروفسور بالتازار در حال انجام ازمایش بر روی نمونه ها
×
ساخت وساز منبع آب
ساخت وساز منبع آب
ساخت وساز منبع آب
×
تیم تحقیقاتی مبارزه با بیماری های واگیردار
تیم تحقیقاتی مبارزه با بیماری های واگیردار
تیم تحقیقاتی مبارزه با بیماری های واگیردار
×
پرفسور بالتازار، انستیتو پاستور
پرفسور بالتازار، انستیتو پاستور
پرفسور بالتازار، انستیتو پاستور
×
مطالعات بر روی جوندگان
مطالعات بر روی جوندگان
مطالعات بر روی جوندگان
×
دکتر منصورشمسا، دکترمارسل بالتازار، دکتر یونس کریمی،1341
دکتر منصورشمسا، دکترمارسل بالتازار، دکتر یونس کریمی،1341
دکتر منصورشمسا، دکترمارسل بالتازار، دکتر یونس کریمی،1341
×
پرفسوربالتازار
پرفسوربالتازار
پرفسوربالتازار
×
تاسیس پایگاه تحقیقاتی اکنلو
تاسیس پایگاه تحقیقاتی اکنلو
تاسیس پایگاه تحقیقاتی اکنلو
×
تله گذاری برای صید جوندگان
تله گذاری برای صید جوندگان
تله گذاری برای صید جوندگان
×
نشست سازمان بهداشت جهانی در زمینه طاعون
نشست سازمان بهداشت جهانی در زمینه طاعون
نشست سازمان بهداشت جهانی در زمینه طاعون
×
کمیته خبرگان طاعون
کمیته خبرگان طاعون
کمیته خبرگان طاعون
×
آزمایشگاه تحقیقات طاعون
آزمایشگاه تحقیقات طاعون
آزمایشگاه تحقیقات طاعون
×
قرنطینه متعاقب اپیدمی طاعون
قرنطینه متعاقب اپیدمی طاعون
قرنطینه متعاقب اپیدمی طاعون
×
پروفسور پاستوروالری رادو و دکتر جرج بلانک
پروفسور پاستوروالری رادو و دکتر جرج بلانک
پروفسور پاستوروالری رادو و دکتر جرج بلانک
×
دکتر ژوزف منارد
دکتر ژوزف منارد
دکتر ژوزف منارد
×
داروخانه
داروخانه
داروخانه
×
قالب های قرص سازی
قالب های قرص سازی
قالب های قرص سازی
×
ویترین دواخانه نظامی
ویترین دواخانه نظامی
ویترین دواخانه نظامی
×
سرنگ های شیشه ای
سرنگ های شیشه ای
سرنگ های شیشه ای
×
دواخانه نظامی
دواخانه نظامی
دواخانه نظامی
×
مریضخانه دولتی
مریضخانه دولتی
مریضخانه دولتی
×
بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار
بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار
بیمارستان فوق پیشرفته در زمان قاجار
×
اکنلو، 1341
اکنلو، 1341
اکنلو، 1341
×
قالب گیری لانه جوندگان مریون پرسیکوس
قالب گیری لانه جوندگان مریون پرسیکوس
قالب گیری لانه جوندگان مریون پرسیکوس
×
دکتر یونس کریمی در حال سخنرانی
دکتر یونس کریمی در حال سخنرانی
دکتر یونس کریمی در حال سخنرانی
×
سمینار سازمان جهانی بهداشت، 1349
سمینار سازمان جهانی بهداشت، 1349
سمینار سازمان جهانی بهداشت، 1349
×
طاعون غده ای در زیر بغل
طاعون غده ای در زیر بغل
طاعون غده ای در زیر بغل
×
نصب تراریوم،1347
نصب تراریوم،1347
نصب تراریوم،1347
×
لانه ی مخروبه به مریون وینوگرادوی
لانه ی مخروبه به مریون وینوگرادوی
لانه ی مخروبه به مریون وینوگرادوی
×
آدنوپاتی دست و پا در بیمار مبتلا به طاعون
آدنوپاتی دست و پا در بیمار مبتلا به طاعون
آدنوپاتی دست و پا در بیمار مبتلا به طاعون
×
گزاویه میزون(جونده شناس)
گزاویه میزون(جونده شناس)
گزاویه میزون(جونده شناس)
×
کلین،دماوندی،کریمی، پل بیهین، مادام یولنز، بالتازار، حکیمی،1342
کلین،دماوندی،کریمی، پل بیهین، مادام یولنز، بالتازار، حکیمی،1342
کلین،دماوندی،کریمی، پل بیهین، مادام یولنز، بالتازار، حکیمی،1342
×
مادام یولنز(فیلمبردار فرانسوی)
مادام یولنز(فیلمبردار فرانسوی)
مادام یولنز(فیلمبردار فرانسوی)
×
فیض اله سالار کیا در پایگاه اکنلو
فیض اله سالار کیا در پایگاه اکنلو
فیض اله سالار کیا در پایگاه اکنلو
×
دکتر مارسل بالتازار، هنری مولارت و دو پسر بالتازار
دکتر مارسل بالتازار، هنری مولارت و دو پسر بالتازار
دکتر مارسل بالتازار، هنری مولارت و دو پسر بالتازار
×
ماشین واژگون شده در حین ماموریت صحرایی
ماشین واژگون شده در حین ماموریت صحرایی
ماشین واژگون شده در حین ماموریت صحرایی
×
دکتر بالتازار، کریمی، شمسا
دکتر بالتازار، کریمی، شمسا
دکتر بالتازار، کریمی، شمسا
×
دکتر منصورشمسا و ديگرهمكاران در ماموریت صحرایی
دکتر منصورشمسا و ديگرهمكاران در ماموریت صحرایی
دکتر منصورشمسا و ديگرهمكاران در ماموریت صحرایی
×
ماموریت صحرایی برای تحقیقات طاعون
ماموریت صحرایی برای تحقیقات طاعون
ماموریت صحرایی برای تحقیقات طاعون
×
نصب تابلو پایگاه تحقیقاتی اکنلو
نصب تابلو پایگاه تحقیقاتی اکنلو
نصب تابلو پایگاه تحقیقاتی اکنلو
×
دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار , 1341
دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار , 1341
دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار , 1341
×
پایگاه اکنلو در سال 1341
پایگاه اکنلو در سال 1341
پایگاه اکنلو در سال 1341
×
عکس در ماموریت از پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341
عکس در ماموریت از پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341
عکس در ماموریت از پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341
×
پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1339
پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1339
پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1339
×
کردستان 1339
کردستان 1339
کردستان 1339
×
دکتر محمود بهمنیار و حبیب جعفری در محلات
دکتر محمود بهمنیار و حبیب جعفری در محلات
دکتر محمود بهمنیار و حبیب جعفری در محلات
×
عبور دادن تله ها از رودخانه در کردستان
عبور دادن تله ها از رودخانه در کردستان
عبور دادن تله ها از رودخانه در کردستان
×
دکتر بیوک سیدیان در کردستان عراق 1334
دکتر بیوک سیدیان در کردستان عراق 1334
دکتر بیوک سیدیان در کردستان عراق 1334
×
دکتر بیوک سیدیان در فلسطین اشغالی
دکتر بیوک سیدیان در فلسطین اشغالی
دکتر بیوک سیدیان در فلسطین اشغالی
×
اپیدمی طاعون در روستای گاومیشان سنقر کرمانشاه
اپیدمی طاعون در روستای گاومیشان سنقر کرمانشاه
اپیدمی طاعون در روستای گاومیشان سنقر کرمانشاه
×
سنندج، 1339
سنندج، 1339
سنندج، 1339
×
دکتر مارسل بالتازار در فلسطین اشغالی
دکتر مارسل بالتازار در فلسطین اشغالی
دکتر مارسل بالتازار در فلسطین اشغالی
×
دکتر مارسل بالتازار و همسرش سوزان بالتازار
دکتر مارسل بالتازار و همسرش سوزان بالتازار
دکتر مارسل بالتازار و همسرش سوزان بالتازار
×
ساخت و ساز منبع آب
ساخت و ساز منبع آب
ساخت و ساز منبع آب
×
نبش قبر جسد فوت شده در اثر طاعون
نبش قبر جسد فوت شده در اثر طاعون
نبش قبر جسد فوت شده در اثر طاعون
×
تله های ناس ,1331
تله های ناس ,1331
تله های ناس ,1331
×
دکتر مارسل بالتازار و گزاویه میزون
دکتر مارسل بالتازار و گزاویه میزون
دکتر مارسل بالتازار و گزاویه میزون
×
بیمار با آدناپاتی بناگوشی ناشی از طاعون خیارکی
بیمار با آدناپاتی بناگوشی ناشی از طاعون خیارکی
بیمار با آدناپاتی بناگوشی ناشی از طاعون خیارکی
×
مریض مبتلا به طاعون
مریض مبتلا به طاعون
مریض مبتلا به طاعون
×
دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار
دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار
دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار
×
دکتر یونس کریمی و کارگر در حال ریختن آب در لانه جونده
دکتر یونس کریمی و کارگر در حال ریختن آب در لانه جونده
دکتر یونس کریمی و کارگر در حال ریختن آب در لانه جونده
×
دکتر مارسل بالتازار در کردستان
دکتر مارسل بالتازار در کردستان
دکتر مارسل بالتازار در کردستان
×
دكتر بيوک سيديان درجمع مردم كردستان
دكتر بيوک سيديان درجمع مردم كردستان
دكتر بيوک سيديان درجمع مردم كردستان
×
دکتر مارسل بالتازار در حال جداسازی کنه
دکتر مارسل بالتازار در حال جداسازی کنه
دکتر مارسل بالتازار در حال جداسازی کنه
×
نمونه گيری دكتر مارسل بالتازار و سرابی
نمونه گيری دكتر مارسل بالتازار و سرابی
نمونه گيری دكتر مارسل بالتازار و سرابی
×
دکتر بیوک سیدیان و ماشین گير کرده
دکتر بیوک سیدیان و ماشین گير کرده
دکتر بیوک سیدیان و ماشین گير کرده
×
دکتر مارسل بالتازار و مهمانان خارجی
دکتر مارسل بالتازار و مهمانان خارجی
دکتر مارسل بالتازار و مهمانان خارجی
×
پایگاه اکنلودر سال 1340
پایگاه اکنلودر سال 1340
پایگاه اکنلودر سال 1340
×
دکتر یونس کریمی در گذر از راه های صعب العبور
دکتر یونس کریمی در گذر از راه های صعب العبور
دکتر یونس کریمی در گذر از راه های صعب العبور
×
دکتر یونس کریمی , جمعی از دوستان و گرازهای شکار شده در اکنلو
دکتر یونس کریمی , جمعی از دوستان و گرازهای شکار شده در اکنلو
دکتر یونس کریمی , جمعی از دوستان و گرازهای شکار شده در اکنلو
×
دکتر مارسل بالتازار در کردستان در سال 1338
دکتر مارسل بالتازار در کردستان در سال 1338
دکتر مارسل بالتازار در کردستان در سال 1338
×
آقای باقری، دکتر منصور شمسا، سلمان مصباح، یزدان شناس و عباس ببرزاده در همدان
آقای باقری، دکتر منصور شمسا، سلمان مصباح، یزدان شناس و عباس ببرزاده در همدان
آقای باقری، دکتر منصور شمسا، سلمان مصباح، یزدان شناس و عباس ببرزاده در همدان
×
دکتر منصور شمسا
دکتر منصور شمسا
دکتر منصور شمسا