مکاتبات و اسناد

اجازه نامه طبابت به سبک قدیمی ایران در سال 1307

اجازه نامه طبابت در دوران رضاشاه

اولین پایان نامه با موضوع مبارزه با اوهام پزشکی

جدول اعتبارات انستیتو پاستور ایران

حقوق پزشکان در سال 1352

دکتر حسن صفوی نائینی

شماره اول مجله صحیه و امور خیریه

طرح اولین زیج حیاتی در سال 1358

کارت دریافت سهمیه تریاک

کتاب آموزش پزشکی

کهن ترین نسخه پزشکی جهان

گواهی پزشک و ماما راجع به ولادت

گواهی نامه پزشکی آقای ناصر وفایی

گواهینامه شرکت در دوره «مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی اولیه»

اصول نگارش و ارسال مقاله در مجله علمی درمان

اولین مدرک پزشکی زنان در ایران

فرم خام اجازه نامه طبابت

جدول عكسبرداری‌های انجام گرفته در بيمارستان‌های نفت مسجد سليمان وآبادان

اعلانات روزنامه ارشاد،10جمادی الثانی 1333

روزنامه اطلاعات 6 فروردین 1309

نسخه دارو محمد پهلوی

اجازه نامه طبابت

مجوز طبابت به سبک قدیم

اسناد و مدارک قدیمی

اسناد و مدارک مربوط به بیمه های درمانی

خرید کاغذ صافی آزمایشگاه

گیاه داروئی آرتمیز

تأسیس شعبۀ بنگاه پاستور در تبریز

شرایط استخدام

اعطای نشان علمی درجه دوم به دکتر ابوالقاسم بهرامی

دست نوشته

وقف‌نامۀ انستیتو پاستور ایران

درخواست از استانداری برای همکاری با اکیپ تحقیقاتی