تعیین متوسط عمر مدیریتی مدیران بخش بهداشت و درمان کشور در فاصله سالهای 1373 تا 1377 و علل جابه‌جایی آنها

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.