درخواست از استانداری برای همکاری با اکیپ تحقیقاتی

لزوم شکار گوشت خواران وحشی با تفنگ برای بررسی بیماری طاعون در مناطق سرخس، تایباد و دره گز. انستیتو پاستور ایران.
(درخواست از استانداری برای همکاری با اکیپ تحقیقاتی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.