خرید کاغذ صافی آزمایشگاه

تقاضای گشایش اعتبار 440 مارکی برای خرید کاغذ صافی آزمایشگاه، مورد نیاز بنگاه پاستور ایران به نام کارخانه شلیخروشوئل آلمان، تاريخ سند: 1320/01/17 ش

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.