تأسیس شعبۀ بنگاه پاستور در تبریز

درخواست استاندار آذربایجان از وزیر بهداری برای تأسیس شعبۀ بنگاه پاستور در تبریز.
تاریخ: 1329/05/30 ش

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.