اعطای نشان علمی درجه دوم به دکتر ابوالقاسم بهرامی

درخواست از وزارت معارف برای اعطای نشان علمی درجه دوم به دکتر ابوالقاسم بهرامی، کفیل مؤسسه انستیتو پاستور، به دلیل خدمات وی به صحیۀ عمومی.
تاريخ سند: 1305/04/18 ش

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.