کمیته خبرگان طاعون

کمیته خبرگان طاعون در دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی در ژنو؛ سال 1348 (دكتر محمود بهمنيار از راست نفر اول)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.