کلین،دماوندی،کریمی، پل بیهین، مادام یولنز، بالتازار، حکیمی،1342

از راست: موسیو کلین، محمود دماوندی(راننده)، دکتر یونس کریمی، پل بیهین، مادام یولنز( فیلمبردار فرانسوی)، دکتر مارسل بالتازار، موسی حکیمی،1342

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.