کلاهخود محافظ برای پرستارانی که در بخش رادیولوژی کار می‌کردند

گذشته پزشکی در کشورهای غربی، سال ۱۹۱۸، کلاهخود محافظ برای پرستارانی که در بخش رادیولوژی کار می‌کردند

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.