کردستان، 1339

از راست: محمد خیرالله زاده، دکتر منصور شمسا، دکتر یونس کریمی، کردستان، 1339

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.