کارکنان بیمارستان مسیحی اصفهان

جمعی از کارکنان بیمارستان مسیحی اصفهان، تصویر عیسی خداوردیان مدیر داخلی بیمارستان و از فعالان مدنی در میانه تصویر دیده می شود.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.