پدر گرشاسب پهلوان

در اوستا آمده است که اولین طبیب تریته (Thrita) پدر گرشاسب پهلوان بوده، این مرد کسی است که برحسب عقیده زرتشتیان مرض و مرگ و زخم نیزه و تب سوزان را از تن ها برطرف می‌نموده است.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.