پای مصنوعی

پای مصنوعی این زن در سال1890

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.