پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341

سید شکرالله حسینی، وهاب حضرتی، حسین آقا، هاشم باهری، دکتر یونس کریمی، قهرمانی، حامد سالاریکا، موسی حکیمی، فیض الله سالاریکا، محمد حنیفی در پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341از راست حبیب جعفری، حسین آقا(راننده)، دکتر مارسل بالتازار در پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341ایستاد از راست: بابا فضل الله، موسی حکیمی، عباس ببرزاده، سلمان مصباح، دکتر یونس کریمی، دو محقق فرانسوی، دکتر مارسل بالتازار، نشسته از راست: سرابی، ناشناس، هاشم باهری، ماد مازال پرز، پایگاه تحقیقاتی اکنلو،1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.