پایگاه اکنلودر سال 1340

ردیف پایین از راست: محمد حنیفی، موسی حکیمی، دکتر یونس کریمی، حاجی خیرالله زاده، وهاب حضرتی، سرابی و ردیف بالا از راست: دکتر مارسل بالتازار، عباس ببرزاده، محمود دماوندی(راننده)، حبیب جعفری(راننده) سلمان مصباح در ضلع جنوبی پایگاه اکنلودر سال 1340

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.