ویترین دواخانه نظامی

بخشی از ویترین دواخانه نظامی، موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.