نمونه گيری دكتر مارسل بالتازار و سرابی

از راست، دکتر مارسل بالتازار، سرابی، درحال نمونه گیری، پایگاه تحقیقاتی اکنلو 1329

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.