نمای بيرونی بيمارستان‌های نفت مسجد سليمان و نفت شماره یک آبادان

نماهای بيرونی بيمارستان های شركت ملی نفت مسجد سليمان و بيمارستان نفت شماره يك آبادان سال 1340 خورشيدی (1961 ميلادی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.