نمای بيرونی و اتاق جراحی بيمارستان شماره 2 شركت ملی نفت آبادان

نمای بيرونی و اتاق جراحی بيمارستان شماره 2 شركت ملی نفت آبادان دهه های 1340 و 1350 خورشيدی

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.