نقشه هوایی کانون طاعون خیز کردستان

نقشه کانون طاعون خیز کردستان با استفاده از عکس های هوایی 1340، محل های صید جوندگان با شماره مشخص شده اند.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.