نصب تراریوم

نصب تراریوم برای کنترل لانه ی مریون وینو گرادوویی آلوده به طاعون جهت بررسی مدت حیات بقای باکتری در خاک، اکنلو،1347

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.