نشان جامعه داروسازان انگلستان

این نشان جامعه داروسازان انگلستان است. در بالا هاون داروسازان، در راست جالینوس و در چپ شیخ الرئیس ابن‌سینا را با عبای دانشمندان ایران قدیم که هنوز روحانیان آن را حفظ کرده‌اند می‌بینیم.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.