نبش قبر جسد فوت شده در اثر طاعون

نبش قبر اجساد فوت شده در اثر طاعون جهت نمونه گیری در اکنلو در سال 1331

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.