معاینه رایگان چشم یک پیرمرد

معاینه رایگان چشم یک پیرمرد بیمار در ایران قدیم؛ این عکس در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی برداشته شده و عکاس آن برای ما نامعلوم است.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.