مریض خانه نسوان

اولین پزشکان ایرانی زن و قضیه اقدس غربی در سال 1335 هجری در مریض خانه نسوان (امیر اعلم)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.