مریضخانه دولتی

«مشیر الدوله» صدراعظم و «علی‌قلی میرزا اعتضاد‌السلطنه» وزیر علوم همت به انجام این مهم گماشتند و درسال‌1293هجری قمری مریضخانه‌ی مورد‌نظر در میدان حسن‌آباد تأسیس شد که نام آن را «مریضخانه دولتی» گماشتند.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.