مرحوم دکتر صبار فرمانفرماییان و مرحوم محمد حنیفی

مرحوم دکتر صبار فرمانفرماییان (رئیس وقت انستیتو پاستور ایران) (ایستاده) و مرحوم محمد حنیفی (نشسته) در مطالعات طاعون در اکنلو همدان؛ 1355

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.