مدل آناتومی یک زن حامله

گذشته پزشکی در کشورهای غربی،سال ۱۶۸۰: مدل آناتومی یک زن حامله ساخته شده بود تا پزشکان یک زن واقعی را برای آموزش لمس نکنند. تابوتی که این مولاژ در آن قرار داده شده بود برای این بود که یادآوری شود تنها آناتومی آدم‌های مرده، در حال بررسی است تا تضادی با قوانین آن دوره نداشته باشد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.