ماموریت صحرایی برای تحقیقات طاعون

پایگاه اکنلو، ماموریت صحرایی برای تحقیقات طاعون در زمستان 1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.