عکس در ماموریت از پایگاه تحقیقاتی اکنلو در سال 1341

پایگاه تحقیقاتی اکنلو از بالای کوه، عکس در ماموریت در سال 1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.