عبور دادن تله ها از رودخانه در کردستان

عبور دادن تله ها از رودخانه برای رسیدن به محل در کردستان در سال 1335

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.