صندلی زایمان

یک صندلی زایمان که در اروپا مورد استفاده قرار می‌گرفت. سال 1750

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.