صف بيماران و بخش داخلی بيمارستان نفت مسجد سليمان

صف بيماران و بخش داخلی بيمارستان نفت مسجد سليمان 1301 خورشيدی (1922 ميلادی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.