سمینار سازمان جهانی بهداشت، 1349

از راست: دکتر یونس کریمی(در حال سخنرانی در راست)، نفر چپ ایستاده دکتر میرزا افتخاری، سمینار سازمان جهانی بهداشت، اکنلو، 1349

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.