سرنگ های شیشه ای با سوزن فلزی

وقتی هنوز سرنگ های یکبار مصرف نیامده بود، از این سرنگ های شیشه ای با سوزن فلزی استفاده می‌شد. و به خاطر درد زیادش، بچه ها آمپول زن محله را احترام می کردند و با احتیاط از کنارش رد می شدند

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.