روزنامه اطلاعات 6 فروردین 1309

روزنامه اطلاعات ۶ فروردین ۱۳۰۹ شمسی. که بطور خاص بر درمان لثه اشاره میکنیم.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.