دکتر یونس کریمی در حال سخنرانی

از راست: دکتر بیوک سیدیان، دکتر محمود بهمنیار، دکتر هوشنگ مجد تیموری، دکتر یونس کریمی در حال سخنرانی برای محققان خارجی، پایگاه اکنلو، 1349


دکتر یونس کریمی در حال سخنرانی برای محققان خارجی، پایگاه اکنلو، 1349

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.