دکتر منصور شمسا

واژگونی کامیون نفر وسط دکتر منصور شمسا در سال 1336

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.