دکتر منصورشمسا و دکترمارسل بالتازار، 1342

از راست: دکتر منصور شمسا، دکتر مارسل بالتازار، 1342

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.