دکتر منصورشمسا و ديگرهمكاران در ماموریت صحرایی

از راست: دکتر منصور شمسا، دکتر مارسل بالتازار، سید شکرالله حسینی، دکتر یونس کریمی، مأموریت صحرایی برای تحقیقات طاعون در حوالی اکنلو، 1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.