دکتر محمود بهمنیار و دکتر مارسل بالتازار

از سمت راست: دکتر محمود بهمنیار، دکتر مارسل بالتازار، حوالی پایگاه اکنلو، 1329

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.