دکتر محمد عرب خردمنددکتر محمد عرب خردمند در سال 1305 خورشیدی در محله شاه ابوالقاسم به دنیا آمد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.