دکتر مارسل بالتازار و گزاویه میزون

از سمت راست:گزاویه میزون، دکتر مارسل بالتازار، ناشناس، 1331

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.