دکتر مارسل بالتازار در حال جداسازی کنه

دکتر مارسل بالتازار در حال جداسازی کنه، کردستان، 1329

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.