دکتر مارسل بالتازار، هنری مولارت و دو پسر بالتازار

دکتر مارسل بالتازار، هنری مولارت و دو پسر بالتازار (رمی و دونی)، کردستان، 1342

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.