دکتر بیوک سیدیان و ماشین گير کرده

دکتر بیوک سیدیان(پشت فرمان) و ماشین گير کرده در گل و لای، کردستان ،1329

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.