دکتر بیوک سیدیان در کردستان عراق 1334

دکتر بیوک سیدیان نفر وسط ایستاده کلاه به سر در کردستان عراق در سال 1334

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.